Formulier voor retourneren.

 Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de bestelde artikelen wilt retourneren.

LET OP: Artikelen dienen in de originele onbeschadigde verpakking retour gestuurd te worden.

 

Aan: Puursnacks.nl, gevestigd te Industrieweg 5 4311 RM Bruinisse. +31650660788

 Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op :

 

Ontvangen op :

 

Naam/Namen consument(en)

 

 

Adres consument(en)

 

Handtekening van consument(en) :

 

 

Datum:

 

 

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is